Socialstyrelsen

Socialstyrelsens bekymringsbarometer

Socialstyrelsens bekymringbarometer kan bruges til at vurdere og handle på sager om børn og unge i forhold til omsorgssvigt, vold og vanrøgt af børn og unge.

Januscentrets bekymringsbarometer

Januscentrets bekymringsbarometer er et værktøj som kan benyttes, hvis der er tvivl om, hvordan man bør takle den adfærd, som barnet eller den unge udviser.

Unges trivsel i Grønland 2004

Denne rapport beskriver unges livsbetingelser og trivsel i Grønland og en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og helbredsproblemer.

Januscentrets Bekymringsbarometer

Januscentrets Bekymringsbarometer er et værktøj, som kan bruges til at vurdere om barnet har været udsat for seksuelle overgreb.

Vejledning til børnestøttelov

Denne håndbog er til sagsbehandlere der arbejder på myndighedsområdet med udsatte børn og unge i kommunerne, til at understøtte sagsbehandlernes faglige arbejde med børn og unge, der har eller kan have behov for støtte, og deres familier.