Om Socialstyrelsen

Vidensbank

Velkommen til Socialstyrelsens samling af viden på det sociale område.

Vidensbanken henvender sig primært til fagpersoner som arbejder inden for socialområdet – særligt i kommunerne og på døgninstitutioner.

Vidensbanken indeholder en samling af rapporter og udgivelser som primært bliver brugt af de forskellige afdelinger i Socialstyrelsen. Rapporterne og udgivelserne omhandler forskellige temaer og problematikker på socialområdet.

De forskellige udgivelser er kategoriseret i følgende kategorier:

·        Børn og unge

·        Seksuelle overgreb

·        Sundhed

·        Inatsisartutlov

·        Handicap

Ved spørgsmål kan Socialstyrelsen kontaktes på iass@nanoq.gl

TitelResumeKategoriLinkhf:doc_categories
Skizofreni

En informerende og vejledende pjece til unge med skizofreni samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
PTSD og traumer

En informerende og vejledende pjece til børn og unge med PTSD og traumer samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
OCD

En informerende og vejledende pjece til børn og unge med OCD samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
Fobier

En informerende og vejledende pjece til børn og unge med fobi samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
Depression

En informerende og vejledende pjece til børn og unge med depression samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
Autisme

En informerende og vejledende pjece til børn og unge med autisme samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
Angst

En informerende og vejledende pjece til børn og unge med angst samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
ADHD

En informerende og vejledende pjece til børn og unge med ADHD samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
ADD

En informerende og vejledende pjece til børn og unge med ADD samt deres …

Børn og unge, Sundhedboern-og-unge sundhed
Indstillingsskema for voksne med handicap – midlertidigt ophold i Danmark

Indstilling til Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familie (dep.chef) om godkendelse af midlertidig / ophold for en borger med handicap uden for …

Handicap, Innarluutillithandicap innarluutillit
Bilag 32 – Kommunalbestyrelsens drifts- og personorienteret tilsyn

Kommunalbestyrelsen i hjemkommunen skal føre personrettet tilsyn med forholdene for en person med handicap, som har ophold på et botilbud eller døgntilbud i Grønland og føre et driftsorienteret tilsyn med de bokollektiver og beskyttede boenheder, som er oprettet og drevet af …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 31 – Kistetransport

I henhold til § 59, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om hjælp til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 30 – Besøgsrejse

I henhold til §§ 54-58, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12 juni 2019 om støtte til personer med handicap, kan der gives forskellige former for støtte og tilskud til …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 29 – Midlertidige ophold uden for Grønland – efterskoleophold – støtteforanstaltninger

I henhold til § 50 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 28 – Tilbud om ophold i botilbud i en anden kommune

En hjemkommune til en borger med handicap kan tilbyde borgeren ophold i en anden kommunes bokollektiv eller beskyttet boenhed, når det undtagelsesvist har været nødvendigt i tilfælde, hvor det konkret ikke er muligt lokalt at tilbyde borgeren de nødvendige faciliteter eller …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 27 – Beskæftigelsesvederlag på beskyttet arbejdsplads eller beskyttet værksted

Jf. § 15, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 18, skal der ikke udbetales løn eller anden form for vederlag til personer, der er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud (socialt samvær og aktiviteter i fællesskab i dagcenter eller …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 26 – Væsentlige merudgifter – kørselsordning

I henhold til §§ 1 og 2 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 16 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 25 – Væsentlige merudgifter

I henhold til §§ 1 og 2 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 25 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 17 A – Vederlag for støtte til varetagelse af omsorg af person med handicap i eget hjem

I henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13. af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. Vederlag ydes til den person, der varetager den daglige omsorg for en borger med handicap. Kommunen ansætter personen og fastsætter ugentlige antal timer på baggrund af konkret vurdering af borgerens støttebehov og hvilke opgaver der skal …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 24 – Anskaffelse af handicapbus

Kommunen kan stille et motorkøretøj til rådighed for en kollektiv kørselsordning, der kan etableres i samarbejde med andre, for eksempel kørselsordning på ældreområdet, privat busselskab eller i samarbejde med sundhedsvæsenet. Hvis der er behov for anskaffelse af ny handicapbus kan denne skema …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 23 – Forsikring på motorkøretøj

I henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap samt § 10 i Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 22 – Reparation og vedligehold af motorkøretøj

I henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap samt § 10 stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 21 – Boligændringer

I henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 20 – Hjælpemidler

I henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap samt §§ 6-8 i Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 19 – Aflastning

I henhold til § 41, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 18 – Støttepersonrapport

I henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 17 – Støttetimer

I henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12 juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 16 – Støttetimer – handleplan

Støtteperson tilbydes til en person med handicap, som på grund af væsentlig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse har behov for socialpædagogisk …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 15 – Støttepersonkoordinator

En støttepersonkooordinator kan være koordinator for støttepersoner til personer med handicap i egen bolig i byen eller i egen bolig i bokollektiv eller beskyttet …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 14 – Kommunernes indbyrdes underretningspligt

En kommunalbestyrelse skal skriftligt underrette tilflytningskommunen, når en person med handicap, der modtager daglig hjælp og omsorg i eget hjem der er visiteret til et botilbud eller på eget initiativ, flytter til en anden …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 13 – Underretningsskema til fagpersoner

Udfyldes af skole, daginstitution, døgntilbud eller …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 12 – Kvittering for modtagelse af en underretning

Sendes til underretter syv dage efter modtagelse af …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 11 – Tjekliste ved underretning

I bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 10 – Underretningsskema til borgere

I henhold til § 32 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 9 – Handleplan

Handleplanen skal – så vidt muligt udfyldes med borgeren og eventuelt med familien.  Der bør umiddelbart før udarbejdelsen af en handleplan være gennemført en udredning samt udfyldt …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 8 – Lægeerklæring

I henhold til § 25 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 1, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse om udredning af personer med handicap med henblik på iværksættelse af støtte. Udredning for borgerens behov for relevante …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 7 – Samtykkeerklæring

I henhold til § 29 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 6 – Samarbejdsudvalg for bokollektiver og beskyttede boenheder

Samarbejdsudvalget kan nedsættes af den myndighed, der er ansvarlig for botilbuddenes ledelse og drift, normalt kommunens …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 5 – Etablering af Bokollektiv, Beskyttet boenhed, Dagcenter eller Beskyttet værksted

I bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 4 – Funktionsskema – voksne

I bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 3 – Funktionsskema – børn og unge

I bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 2 – Udredning

I bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine …

Bilag, Handicapbilag handicap
Bilag 1 – Tjekliste for sagsforløb

I bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine …

Bilag, Handicapbilag handicap
Vejledning til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Vejledning til loven om støtte til personer med handicap kan bruges til at få uddybet, hvad sagsbehandleren skal være opmærksom på i forbindelse med …

Handicaphandicap
Håndbogen til Handicapsagsbehandlere

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk. Her kan dannes grundviden om begreber og regler, som skal sættes særlig opmærksomhed på ved sagsbehandling inden for …

Handicaphandicap
Ombudsmanden for Inatsisartuts myndighedsguide

Myndighedsguiden binder de relevante regler, den juridiske litteratur og ombudsmandens udtalelser …

Børn og unge, Inatsisartutlovboern-og-unge inatsisartutlov
Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Videoer om både opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn med …

Handicap, Seksuelle overgrebhandicap seksuelle-overgreb
Socialstyrelsens bekymringsbarometer

Socialstyrelsens bekymringbarometer kan bruges til at vurdere og handle på sager om børn og unge i forhold til omsorgssvigt, vold og vanrøgt af børn og …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Myndighedvejledning til lov om støtte til børn – Skabeloner

Tjeklister til at støtte børn.  Tjeklisterne kan bruges til at behandle sager der vedrører børn og …

Børn og ungeboern-og-unge
Januscentrets bekymringsbarometer

Januscentrets bekymringsbarometer er et værktøj som kan benyttes, hvis der er tvivl om, hvordan man bør takle den adfærd, som barnet eller den unge …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Senfølger efter seksuelle overgreb

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, sociale og helbredsmæssige problematikker, der viser sig i voksenlivet som følge af, at man har været udsat for overgreb i barndommen og …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland

Initiativ til forebyggelse af seksuelt misbrugte …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Unges trivsel i Grønland 2004

Denne rapport beskriver unges livsbetingelser og trivsel i Grønland og en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og …

Børn og ungeboern-og-unge
Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 – Levevilkår, livsstil og helbred

Rapporten giver en oversigt over indikatorer for folkesundheden og er et vigtigt redskab i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i …

Sundhedsundhed
Som ringe i vandet – Baselineundersøgelse – Befolkningens viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børn

Denne undersøgelse belyser befolkningens viden, holdninger og handleparathed i forhold til seksuelle overgreb mod …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Forebyggelse og behandling af seksuelle senfølger hos kvinder udsat for voldtægt

Dette studies formål er at undersøge hvilke mekanismer der ligger bag eventuelle seksuelle dysfunktioner hos et offer for seksuelle overgreb, samt hvornår og hvordan man i landets centre for voldtægtsofre bedst forebygger og behandler sådanne …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen

En undersøgelse af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Initiativ om understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i Grønland

I denne analyserapport præsenteres resultaterne af den danske Socialstyrelses undersøgelse af sagsbehandlingsområdet, familiecentre samt døgninstitutionsområdet i …

Børn og ungeboern-og-unge
Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Sociale indsatser til senfølger efter seksuelle overgreb. Denne rapport giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, og om sociale indsatser over for denne …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Et fokus op senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Denne rapport viser effekten af behandling for senfølger efter seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Lad os sætte grænser – Årsrapport 2019

Killiliisa årsrapporten 2019 har til formål at give en status på igangsatte initiativer i 2019 i Killiliisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Rapporter og evalueringer – Tilioq

Her kan du se Tilioq’s vidensbank som indeholder rapporter om handicap i …

Handicaphandicap
Konvention om rettigheder for personer med handicap

Denne Konvention om rettigheder for personer med handicap viser hvilke rettigheder de har under De Forenede …

Handicaphandicap
Rejseholdets behandlingsarbejde mellem 2013-2020

Denne erfaringsopsamling giver et overblik over og status af Rejseholdets arbejde, og hermed en vurdering af, hvorvidt behandlingsmodellen fungerer i overensstemmelse med indsatsens overordnede …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Lad os sætte grænser – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022

Denne rapport handler om at forebygge seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Denne side handler om Inatsisartutlov om støtte til børn for at beskytte og yde støtte til børn og …

Inatsisartutlovinatsisartutlov
Lad os sætte grænser – Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn

Håndbogen handler om at seksuelle overgreb kan foregå hvor som helst og når som helst. Håndbogen viser hvordan forebyggelses processen …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Januscentrets Bekymringsbarometer

Januscentrets Bekymringsbarometer er et værktøj, som kan bruges til at vurdere om barnet har været udsat for seksuelle …

Børn og ungeboern-og-unge
Vejledning til børnestøttelov

Denne håndbog er til sagsbehandlere der arbejder på myndighedsområdet med udsatte børn og unge i kommunerne, til at understøtte sagsbehandlernes faglige arbejde med børn og unge, der har eller kan have behov for støtte, og deres …

Børn og ungeboern-og-unge