Socialstyrelsen

Velkommen til Socialstyrelsens samling af viden på det sociale område.

Vidensbanken henvender sig primært til fagpersoner som arbejder inden for socialområdet – særligt i kommunerne og på døgninstitutioner.

Vidensbanken indeholder en samling af rapporter og udgivelser som primært bliver brugt af de forskellige afdelinger i Socialstyrelsen. Rapporterne og udgivelserne omhandler forskellige temaer og problematikker på socialområdet.

De forskellige udgivelser er kategoriseret i følgende kategorier:

·        Børn og unge

·        Seksuelle overgreb

·        Sundhed

·        Inatsisartutlov

·        Handicap

Ved spørgsmål kan Socialstyrelsen kontaktes på iass@nanoq.gl

TitelResumeKategoriLinkhf:doc_categories
Socialstyrelsens bekymringsbarometer

Socialstyrelsens bekymringbarometer kan bruges til at vurdere og handle på sager om børn og unge i forhold til omsorgssvigt, vold og vanrøgt af børn og …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Myndighedvejledning til lov om støtte til børn – Skabeloner

Tjeklister til at støtte børn.  Tjeklisterne kan bruges til at behandle sager der vedrører børn og …

Børn og ungeboern-og-unge
Januscentrets bekymringsbarometer

Januscentrets bekymringsbarometer er et værktøj som kan benyttes, hvis der er tvivl om, hvordan man bør takle den adfærd, som barnet eller den unge …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Senfølger efter seksuelle overgreb

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, sociale og helbredsmæssige problematikker, der viser sig i voksenlivet som følge af, at man har været udsat for overgreb i barndommen og …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland

Initiativ til forebyggelse af seksuelt misbrugte …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Unges trivsel i Grønland 2004

Denne rapport beskriver unges livsbetingelser og trivsel i Grønland og en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og …

Børn og ungeboern-og-unge
Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 – Levevilkår, livsstil og helbred

Rapporten giver en oversigt over indikatorer for folkesundheden og er et vigtigt redskab i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i …

Sundhedsundhed
Som ringe i vandet – Baselineundersøgelse – Befolkningens viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børn

Denne undersøgelse belyser befolkningens viden, holdninger og handleparathed i forhold til seksuelle overgreb mod …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Forebyggelse og behandling af seksuelle senfølger hos kvinder udsat for voldtægt

Dette studies formål er at undersøge hvilke mekanismer der ligger bag eventuelle seksuelle dysfunktioner hos et offer for seksuelle overgreb, samt hvornår og hvordan man i landets centre for voldtægtsofre bedst forebygger og behandler sådanne …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen

En undersøgelse af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Initiativ om understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i Grønland

I denne analyserapport præsenteres resultaterne af den danske Socialstyrelses undersøgelse af sagsbehandlingsområdet, familiecentre samt døgninstitutionsområdet i …

Børn og ungeboern-og-unge
Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Sociale indsatser til senfølger efter seksuelle overgreb. Denne rapport giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, og om sociale indsatser over for denne …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Et fokus op senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Denne rapport viser effekten af behandling for senfølger efter seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Lad os sætte grænser – Årsrapport 2019

Killiliisa årsrapporten 2019 har til formål at give en status på igangsatte initiativer i 2019 i Killiliisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Rapporter og evalueringer – Tilioq

Her kan du se Tilioq’s vidensbank som indeholder rapporter om handicap i …

Handicaphandicap
Konvention om rettigheder for personer med handicap

Denne Konvention om rettigheder for personer med handicap viser hvilke rettigheder de har under De Forenede …

Handicaphandicap
Rejseholdets behandlingsarbejde mellem 2013-2020

Denne erfaringsopsamling giver et overblik over og status af Rejseholdets arbejde, og hermed en vurdering af, hvorvidt behandlingsmodellen fungerer i overensstemmelse med indsatsens overordnede …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Lad os sætte grænser – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022

Denne rapport handler om at forebygge seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Denne side handler om Inatsisartutlov om støtte til børn for at beskytte og yde støtte til børn og …

Inatsisartutlovinatsisartutlov
Lad os sætte grænser – Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn

Håndbogen handler om at seksuelle overgreb kan foregå hvor som helst og når som helst. Håndbogen viser hvordan forebyggelses processen …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Januscentrets Bekymringsbarometer

Januscentrets Bekymringsbarometer er et værktøj, som kan bruges til at vurdere om barnet har været udsat for seksuelle …

Børn og ungeboern-og-unge
Vejledning til børnestøttelov

Denne håndbog er til sagsbehandlere der arbejder på myndighedsområdet med udsatte børn og unge i kommunerne, til at understøtte sagsbehandlernes faglige arbejde med børn og unge, der har eller kan have behov for støtte, og deres …

Børn og ungeboern-og-unge