Velkommen til Socialstyrelsens samling af viden på det sociale område.

Vidensbanken henvender sig primært til fagpersoner som arbejder inden for socialområdet – særligt i kommunerne og på døgninstitutioner.

Vidensbanken indeholder en samling af rapporter og udgivelser som primært bliver brugt af de forskellige afdelinger i Socialstyrelsen. Rapporterne og udgivelserne omhandler forskellige temaer og problematikker på socialområdet.

De forskellige udgivelser er kategoriseret i følgende kategorier:

·        Børn og unge

·        Seksuelle overgreb

·        Sundhed

·        Inatsisartutlov

·        Handicap

Ved spørgsmål kan Socialstyrelsen kontaktes på iass@nanoq.gl

TitelResumeKategoriLinkhf:doc_categories
Socialstyrelsens bekymringsbarometer

Socialstyrelsens bekymringbarometer kan bruges til at vurdere og handle på sager om …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Myndighedvejledning til lov om støtte til børn – Skabeloner

Tjeklister til at støtte børn.  Tjeklisterne kan bruges til at behandle sager …

Børn og ungeboern-og-unge
Januscentrets bekymringsbarometer

Januscentrets bekymringsbarometer er et værktøj som kan benyttes, hvis der er tvivl …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Senfølger efter seksuelle overgreb

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, sociale og helbredsmæssige problematikker, der viser …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland

Initiativ til forebyggelse af seksuelt misbrugte …

Børn og unge, Seksuelle overgrebboern-og-unge seksuelle-overgreb
Unges trivsel i Grønland 2004

Denne rapport beskriver unges livsbetingelser og trivsel i Grønland og en række …

Børn og ungeboern-og-unge
Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 – Levevilkår, livsstil og helbred

Rapporten giver en oversigt over indikatorer for folkesundheden og er et vigtigt …

Sundhedsundhed
Som ringe i vandet – Baselineundersøgelse – Befolkningens viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børn

Denne undersøgelse belyser befolkningens viden, holdninger og handleparathed i forhold til seksuelle …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Forebyggelse og behandling af seksuelle senfølger hos kvinder udsat for voldtægt

Dette studies formål er at undersøge hvilke mekanismer der ligger bag eventuelle …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen

En undersøgelse af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Initiativ om understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i Grønland

I denne analyserapport præsenteres resultaterne af den danske Socialstyrelses undersøgelse af sagsbehandlingsområdet, …

Børn og ungeboern-og-unge
Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Sociale indsatser til senfølger efter seksuelle overgreb. Denne rapport giver en kort …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Et fokus op senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Denne rapport viser effekten af behandling for senfølger efter seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Lad os sætte grænser – Årsrapport 2019

Killiliisa årsrapporten 2019 har til formål at give en status på igangsatte …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Rapporter og evalueringer – Tilioq

Her kan du se Tilioq’s vidensbank som indeholder rapporter om handicap i …

Handicaphandicap
Konvention om rettigheder for personer med handicap

Denne Konvention om rettigheder for personer med handicap viser hvilke rettigheder de …

Handicaphandicap
Rejseholdets behandlingsarbejde mellem 2013-2020

Denne erfaringsopsamling giver et overblik over og status af Rejseholdets arbejde, og …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Lad os sætte grænser – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022

Denne rapport handler om at forebygge seksuelle overgreb i …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Denne side handler om Inatsisartutlov om støtte til børn for at beskytte …

Inatsisartutlovinatsisartutlov
Lad os sætte grænser – Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn

Håndbogen handler om at seksuelle overgreb kan foregå hvor som helst og …

Seksuelle overgrebseksuelle-overgreb
Januscentrets Bekymringsbarometer

Januscentrets Bekymringsbarometer er et værktøj, som kan bruges til at vurdere om …

Børn og ungeboern-og-unge
Vejledning til børnestøttelov

Denne håndbog er til sagsbehandlere der arbejder på myndighedsområdet med udsatte børn …

Børn og ungeboern-og-unge