Om Socialstyrelsen

Bilag 32 – Kommunalbestyrelsens drifts- og personorienteret tilsyn

Kommunalbestyrelsen i hjemkommunen skal føre personrettet tilsyn med forholdene for en person med handicap, som har ophold på et botilbud eller døgntilbud i Grønland og føre et driftsorienteret tilsyn med de bokollektiver og beskyttede boenheder, som er oprettet og drevet af kommunen.

Bilag 30 – Besøgsrejse

I henhold til §§ 54-58, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12 juni 2019 om støtte til personer med handicap, kan der gives forskellige former for støtte og tilskud til besøgsrejser.

Bilag 28 – Tilbud om ophold i botilbud i en anden kommune

En hjemkommune til en borger med handicap kan tilbyde borgeren ophold i en anden kommunes bokollektiv eller beskyttet boenhed, når det undtagelsesvist har været nødvendigt i tilfælde, hvor det konkret ikke er muligt lokalt at tilbyde borgeren de nødvendige faciliteter eller specialviden.

Bilag 25 – Væsentlige merudgifter

I henhold til §§ 1 og 2 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 25 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2019 om støtte til personer med handicap.

Bilag 24 – Anskaffelse af handicapbus

Kommunen kan stille et motorkøretøj til rådighed for en kollektiv kørselsordning, der kan etableres i samarbejde med andre, for eksempel kørselsordning på ældreområdet, privat busselskab eller i samarbejde med sundhedsvæsenet. Hvis der er behov for anskaffelse af ny handicapbus kan denne skema anvendes.