Om Socialstyrelsen

Bilag 23 – Forsikring på motorkøretøj

I henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap samt § 10 i Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap.

Bilag 20 – Hjælpemidler

I henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap samt §§ 6-8 i Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap.

Bilag 19 – Aflastning

I henhold til § 41, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.

Bilag 18 – Støttepersonrapport

I henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap.

Bilag 17 – Støttetimer

I henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12 juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap.

Bilag 16 – Støttetimer – handleplan

Støtteperson tilbydes til en person med handicap, som på grund af væsentlig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse har behov for socialpædagogisk støtte.

Bilag 15 – Støttepersonkoordinator

En støttepersonkooordinator kan være koordinator for støttepersoner til personer med handicap i egen bolig i byen eller i egen bolig i bokollektiv eller beskyttet boenhed.

Bilag 14 – Kommunernes indbyrdes underretningspligt

En kommunalbestyrelse skal skriftligt underrette tilflytningskommunen, når en person med handicap, der modtager daglig hjælp og omsorg i eget hjem der er visiteret til et botilbud eller på eget initiativ, flytter til en anden kommune.