Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsens bekymringsbarometer

Socialstyrelsens bekymringbarometer kan bruges til at vurdere og handle på sager om børn og unge i forhold til omsorgssvigt, vold og vanrøgt af børn og unge.

Januscentrets bekymringsbarometer

Januscentrets bekymringsbarometer er et værktøj som kan benyttes, hvis der er tvivl om, hvordan man bør takle den adfærd, som barnet eller den unge udviser.

Senfølger efter seksuelle overgreb

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, sociale og helbredsmæssige problematikker, der viser sig i voksenlivet som følge af, at man har været udsat for overgreb i barndommen og ungdommen.

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Sociale indsatser til senfølger efter seksuelle overgreb. Denne rapport giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, og om sociale indsatser over for denne gruppe.