Socialstyrelsen

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, sociale og helbredsmæssige problematikker, der viser sig i voksenlivet som følge af, at man har været udsat for overgreb i barndommen og ungdommen.

Categories: Seksuelle overgreb