Om Socialstyrelsen

ImageTitelContentDateAuthor
SkizofreniEn informerende og vejledende pjece til unge med skizofreni samt deres pårørende. Categories: Børn og unge, Sundhed13/10/2023
PTSD og traumerEn informerende og vejledende pjece til børn og unge med PTSD og traumer samt deres pårørende13/10/2023
OCDEn informerende og vejledende pjece til børn og unge med OCD samt deres pårørende.13/10/2023
FobierEn informerende og vejledende pjece til børn og unge med fobi samt deres pårørende.13/10/2023
DepressionEn informerende og vejledende pjece til børn og unge med depression samt deres pårørende.13/10/2023
AutismeEn informerende og vejledende pjece til børn og unge med autisme samt deres pårørende.13/10/2023
AngstEn informerende og vejledende pjece til børn og unge med angst samt deres pårørende.13/10/2023
ADHDEn informerende og vejledende pjece til børn og unge med ADHD samt deres pårørende.13/10/2023
ADDEn informerende og vejledende pjece til børn og unge med ADD samt deres pårørende.13/10/2023
Indstillingsskema for voksne med handicap – midlertidigt ophold i DanmarkIndstilling til Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familie (dep.chef) om godkendelse af midlertidig / ophold for en borger med handicap uden for Grønland06/09/2023
Bilag 32 – Kommunalbestyrelsens drifts- og personorienteret tilsynKommunalbestyrelsen i hjemkommunen skal føre personrettet tilsyn med forholdene for en person med handicap, som har ophold på et botilbud eller døgntilbud i Grønland og føre et driftsorienteret tilsyn med de bokollektiver og beskyttede boenheder, som er oprettet og drevet af kommunen.21/07/2023
Bilag 31 – KistetransportI henhold til § 59, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om hjælp til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 30 – BesøgsrejseI henhold til §§ 54-58, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12 juni 2019 om støtte til personer med handicap, kan der gives forskellige former for støtte og tilskud til besøgsrejser.21/07/2023
Bilag 29 – Midlertidige ophold uden for Grønland – efterskoleophold – støtteforanstaltningerI henhold til § 50 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 28 – Tilbud om ophold i botilbud i en anden kommuneEn hjemkommune til en borger med handicap kan tilbyde borgeren ophold i en anden kommunes bokollektiv eller beskyttet boenhed, når det undtagelsesvist har været nødvendigt i tilfælde, hvor det konkret ikke er muligt lokalt at tilbyde borgeren de nødvendige faciliteter eller specialviden.21/07/2023
Bilag 27 – Beskæftigelsesvederlag på beskyttet arbejdsplads eller beskyttet værkstedJf. § 15, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 18, skal der ikke udbetales løn eller anden form for vederlag til personer, der er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud (socialt samvær og aktiviteter i fællesskab i dagcenter eller værested).21/07/2023
Bilag 26 – Væsentlige merudgifter – kørselsordningI henhold til §§ 1 og 2 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 16 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2019 om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 25 – Væsentlige merudgifterI henhold til §§ 1 og 2 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 25 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2019 om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 17 A – Vederlag for støtte til varetagelse af omsorg af person med handicap i eget hjemI henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13. af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. Vederlag ydes til den person, der varetager den daglige omsorg for en borger med handicap. Kommunen ansætter personen og fastsætter ugentlige antal timer på baggrund af konkret vurdering af borgerens støttebehov og hvilke opgaver der skal løses.21/07/2023
Bilag 24 – Anskaffelse af handicapbusKommunen kan stille et motorkøretøj til rådighed for en kollektiv kørselsordning, der kan etableres i samarbejde med andre, for eksempel kørselsordning på ældreområdet, privat busselskab eller i samarbejde med sundhedsvæsenet. Hvis der er behov for anskaffelse af ny handicapbus kan denne skema anvendes.21/07/2023
Bilag 23 – Forsikring på motorkøretøjI henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap samt § 10 i Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 22 – Reparation og vedligehold af motorkøretøjI henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap samt § 10 stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 21 – BoligændringerI henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 20 – HjælpemidlerI henhold til § 8 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap samt §§ 6-8 i Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 19 – AflastningI henhold til § 41, i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 18 – StøttepersonrapportI henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 17 – StøttetimerI henhold til § 40 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12 juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 5 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap.21/07/2023
Bilag 16 – Støttetimer – handleplanStøtteperson tilbydes til en person med handicap, som på grund af væsentlig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse har behov for socialpædagogisk støtte.21/07/2023
Bilag 15 – StøttepersonkoordinatorEn støttepersonkooordinator kan være koordinator for støttepersoner til personer med handicap i egen bolig i byen eller i egen bolig i bokollektiv eller beskyttet boenhed.21/07/2023
Bilag 14 – Kommunernes indbyrdes underretningspligtEn kommunalbestyrelse skal skriftligt underrette tilflytningskommunen, når en person med handicap, der modtager daglig hjælp og omsorg i eget hjem der er visiteret til et botilbud eller på eget initiativ, flytter til en anden kommune.21/07/2023
Bilag 13 – Underretningsskema til fagpersonerUdfyldes af skole, daginstitution, døgntilbud eller andet20/07/2023
Bilag 12 – Kvittering for modtagelse af en underretningSendes til underretter syv dage efter modtagelse af underretning20/07/2023
Bilag 11 – Tjekliste ved underretningI bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine arbejdsgange.20/07/2023
Bilag 10 – Underretningsskema til borgereI henhold til § 32 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.20/07/2023
Bilag 9 – HandleplanHandleplanen skal – så vidt muligt udfyldes med borgeren og eventuelt med familien.  Der bør umiddelbart før udarbejdelsen af en handleplan være gennemført en udredning samt udfyldt funktionsskema.20/07/2023
Bilag 8 – LægeerklæringI henhold til § 25 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, samt § 1, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse om udredning af personer med handicap med henblik på iværksættelse af støtte. Udredning for borgerens behov for relevante støtteforanstaltninger.20/07/2023
Bilag 7 – SamtykkeerklæringI henhold til § 29 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.20/07/2023
Bilag 6 – Samarbejdsudvalg for bokollektiver og beskyttede boenhederSamarbejdsudvalget kan nedsættes af den myndighed, der er ansvarlig for botilbuddenes ledelse og drift, normalt kommunens socialforvaltning.20/07/2023
Bilag 5 – Etablering af Bokollektiv, Beskyttet boenhed, Dagcenter eller Beskyttet værkstedI bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine arbejdsgange.20/07/2023
Bilag 4 – Funktionsskema – voksneI bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine arbejdsgange20/07/2023
Bilag 3 – Funktionsskema – børn og ungeI bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine arbejdsgange.20/07/2023
Bilag 2 – UdredningI bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine arbejdsgange.20/07/2023
Bilag 1 – Tjekliste for sagsforløbI bilagene kan man finde tjeklister for sagsforløb, skabeloner til udredning og flere praktiske skemaer som sagsbehandleren kan benytte i sine arbejdsgange.20/07/2023
Vejledning til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicapVejledning til loven om støtte til personer med handicap kan bruges til at få uddybet, hvad sagsbehandleren skal være opmærksom på i forbindelse med sagsbehandlingen.20/07/2023
Håndbogen til HandicapsagsbehandlereHåndbogen er tænkt som et opslagsværk. Her kan dannes grundviden om begreber og regler, som skal sættes særlig opmærksomhed på ved sagsbehandling inden for handicapområdet.20/07/2023
Ombudsmanden for Inatsisartuts myndighedsguideMyndighedsguiden binder de relevante regler, den juridiske litteratur og ombudsmandens udtalelser sammen.17/07/2023
Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicapVideoer om både opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap30/06/2023
Socialstyrelsens bekymringsbarometerSocialstyrelsens bekymringbarometer kan bruges til at vurdere og handle på sager om børn og unge i forhold til omsorgssvigt, vold og vanrøgt af børn og unge.19/11/2021
Myndighedvejledning til lov om støtte til børn – SkabelonerTjeklister til at støtte børn.  Tjeklisterne kan bruges til at behandle sager der vedrører børn og unge.19/11/2021
Januscentrets bekymringsbarometerJanuscentrets bekymringsbarometer er et værktøj som kan benyttes, hvis der er tvivl om, hvordan man bør takle den adfærd, som barnet eller den unge udviser.19/11/2021
Senfølger efter seksuelle overgrebSenfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, sociale og helbredsmæssige problematikker, der viser sig i voksenlivet som følge af, at man har været udsat for overgreb i barndommen og ungdommen.19/11/2021
Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i GrønlandInitiativ til forebyggelse af seksuelt misbrugte børn.19/11/2021
Unges trivsel i Grønland 2004Denne rapport beskriver unges livsbetingelser og trivsel i Grønland og en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og helbredsproblemer.19/11/2021
Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 – Levevilkår, livsstil og helbredRapporten giver en oversigt over indikatorer for folkesundheden og er et vigtigt redskab i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Grønland.17/11/2021
Som ringe i vandet – Baselineundersøgelse – Befolkningens viden om og holdninger til seksuelle overgreb mod børnDenne undersøgelse belyser befolkningens viden, holdninger og handleparathed i forhold til seksuelle overgreb mod børn.17/11/2021
Forebyggelse og behandling af seksuelle senfølger hos kvinder udsat for voldtægtDette studies formål er at undersøge hvilke mekanismer der ligger bag eventuelle seksuelle dysfunktioner hos et offer for seksuelle overgreb, samt hvornår og hvordan man i landets centre for voldtægtsofre bedst forebygger og behandler sådanne dysfunktioner.17/11/2021
Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommenEn undersøgelse af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen17/11/2021
Initiativ om understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i GrønlandI denne analyserapport præsenteres resultaterne af den danske Socialstyrelses undersøgelse af sagsbehandlingsområdet, familiecentre samt døgninstitutionsområdet i Grønland.17/11/2021
Voksne med senfølger efter seksuelle overgrebSociale indsatser til senfølger efter seksuelle overgreb. Denne rapport giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, og om sociale indsatser over for denne gruppe.15/11/2021
Et fokus op senfølger af seksuelle overgreb i barndommenDenne rapport viser effekten af behandling for senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.15/11/2021
Lad os sætte grænser – Årsrapport 2019Killiliisa årsrapporten 2019 har til formål at give en status på igangsatte initiativer i 2019 i Killiliisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022.15/11/2021
Rapporter og evalueringer – TilioqHer kan du se Tilioq’s vidensbank som indeholder rapporter om handicap i Grønland15/11/2021
Konvention om rettigheder for personer med handicapDenne Konvention om rettigheder for personer med handicap viser hvilke rettigheder de har under De Forenede Nationer15/11/2021
Rejseholdets behandlingsarbejde mellem 2013-2020Denne erfaringsopsamling giver et overblik over og status af Rejseholdets arbejde, og hermed en vurdering af, hvorvidt behandlingsmodellen fungerer i overensstemmelse med indsatsens overordnede formål15/11/2021
Lad os sætte grænser – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022Denne rapport handler om at forebygge seksuelle overgreb i Grønland.15/11/2021
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børnDenne side handler om Inatsisartutlov om støtte til børn for at beskytte og yde støtte til børn og unge.15/11/2021
Lad os sætte grænser – Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børnHåndbogen handler om at seksuelle overgreb kan foregå hvor som helst og når som helst. Håndbogen viser hvordan forebyggelses processen foregår.15/11/2021
Januscentrets BekymringsbarometerJanuscentrets Bekymringsbarometer er et værktøj, som kan bruges til at vurdere om barnet har været udsat for seksuelle overgreb.15/11/2021
Vejledning til børnestøttelovDenne håndbog er til sagsbehandlere der arbejder på myndighedsområdet med udsatte børn og unge i kommunerne, til at understøtte sagsbehandlernes faglige arbejde med børn og unge, der har eller kan have behov for støtte, og deres familier.15/11/2021