Socialstyrelsen

Denne rapport viser effekten af behandling for senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Categories: Seksuelle overgreb