Socialstyrelsen

Socialstyrelsens bekymringbarometer kan bruges til at vurdere og handle på sager om børn og unge i forhold til omsorgssvigt, vold og vanrøgt af børn og unge.

Categories: Børn og unge, Seksuelle overgreb