Socialstyrelsen

Denne undersøgelse belyser befolkningens viden, holdninger og handleparathed i forhold til seksuelle overgreb mod børn.

Categories: Seksuelle overgreb