Socialstyrelsen

Januscentrets Bekymringsbarometer er et værktøj, som kan bruges til at vurdere om barnet har været udsat for seksuelle overgreb.

Categories: Børn og unge