Socialstyrelsen

Rapporten giver en oversigt over indikatorer for folkesundheden og er et vigtigt redskab i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Grønland.

Categories: Sundhed